Forside | | Bund |

Kolofon

Titel:
Markedsføring og prisoplysning

Undertitel:
Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven

Emneord:
Markedsføringsudvalget, markedsføringsloven, prismærkningsloven, revision

Resumé:
Betænkningen 'Markedsføring og prisoplysning' - som er afgivet af udvalget vedrørende en revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven - indeholder en gennemgang af de to love og udvalgets forslag til en revision af regelkomplekset. I betænkningen behandles følgende emner: Markedsføringslovens formål og anvendelsesområde, hvordan markedsføringsloven kan understøtte øgede valgmuligheder for forbrugere og borgere, generel regulering af markedet kontra særlovgivning, modernisering, forenkling og afbureaukratisering af markedsføringsloven, sam- og selvregulering, markedsføringslovens indgrebs- og sanktionsmuligheder, prisinformation, tilsyn med prismærkningsregler og en inkorporering af prismærkningsregler i markedsføringloven.

Noter:
Betænkning nr. 1457

Udgiver:
Forbrugerstyrelsen

Ansvarlig institution:
Forbrugerstyrelsen

Copyright:
Forbrugerstyrelsen

Forfatter:
Forbrugerstyrelsen

Anden bidragyder:
Kontrapunkt (Design)
Rosendahls - Schultz Grafisk (Elektronisk udgave)

Sprog:
dan

URL:
http://www.forbrug.dk/

ISBN nr. Trykt version:
87-7408-697-9

Version:
1.0

Versionsdato:
2005-03-01

Publikationsstandard nr.:
2.0

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css

Udgiverkategori:
Statslig

Top |

Denne side er kolofonen til publikationen "Markedsføring og prisoplysning".
Version nr. 1.0 af 01-03-2005
© Forbrugerstyrelsen 2005