Forside | | Bund | | <<Forrige | | Næste >> |

Indholdsfortegnelse

Kapitel 01 Markedsføringsudvalget

Kapitel 02 Sammenfatning

Kapitel 03 Gældende ret i hovedtræk

Kapitel 04 Kommende EU-regulering

Kapitel 05 Markedsføringslovens formål og anvendelsesområde

Kapitel 06 Understøttelse af øget valgmulighed for forbrugerne og borgerne

kapitel 07 Horisontal regulering via markedsføringsloven

Kapitel 08 Modernisering, forenkling og afbureaukratisering

Kapitel 09 Selv- og samregulering

kapitel 10 Indgrebs- og sanktionsmuligheder

kapitel 11 Prisinformation mv.

Kapitel 12 Tilsyn med prismærkningsloven

kapitel 13 Inkorporering af prismærkningsreglerne i markedsføringsloven

Bilag 1 Kortlægning af lovgivning om markedsføring inden for arbejdsgruppens ressortministerier (1. marts 2004)

Bilag 2 Sø- og Handelsrettens praksis i sager om erhvervshemmeligheder (Udarbejdet af vicepræsident Michael B. Elmer, juni 2004)

Bilag 3 Forbrugerombudsmandens ressourcer

Top |

Denne side er indholdsfortegnelsen til publikationen "Markedsføring og prisoplysning".
Version nr. 1.0 af 01-03-2005
© Forbrugerstyrelsen 2005