Indhold | | Bund | | Næste >> |

Markedsføring og prisoplysning

Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven

Betænkningen 'Markedsføring og prisoplysning' - som er afgivet af udvalget vedrørende en revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven - indeholder en gennemgang af de to love og udvalgets forslag til en revision af regelkomplekset. I betænkningen behandles følgende emner: Markedsføringslovens formål og anvendelsesområde, hvordan markedsføringsloven kan understøtte øgede valgmuligheder for forbrugere og borgere, generel regulering af markedet kontra særlovgivning, modernisering, forenkling og afbureaukratisering af markedsføringsloven, sam- og selvregulering, markedsføringslovens indgrebs- og sanktionsmuligheder, prisinformation, tilsyn med prismærkningsregler og en inkorporering af prismærkningsregler i markedsføringloven.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 01 Markedsføringsudvalget
Kapitel 02 Sammenfatning
Kapitel 03 Gældende ret i hovedtræk
Kapitel 04 Kommende EU-regulering
Kapitel 05 Markedsføringslovens formål og anvendelsesområde
Kapitel 06 Understøttelse af øget valgmulighed for forbrugerne og borgerne
kapitel 07 Horisontal regulering via markedsføringsloven
Kapitel 08 Modernisering, forenkling og afbureaukratisering
Kapitel 09 Selv- og samregulering
kapitel 10 Indgrebs- og sanktionsmuligheder
kapitel 11 Prisinformation mv.
Kapitel 12 Tilsyn med prismærkningsloven
kapitel 13 Inkorporering af prismærkningsreglerne i markedsføringsloven
Bilag 1 Kortlægning af lovgivning om markedsføring inden for arbejdsgruppens ressortministerier (1. marts 2004)
Bilag 2 Sø- og Handelsrettens praksis i sager om erhvervshemmeligheder (Udarbejdet af vicepræsident Michael B. Elmer, juni 2004)
Bilag 3 Forbrugerombudsmandens ressourcer

Kolofon

Ved download af publikationen i HTML eller PDF, klik med højre museknap på linket og vælg “Gem destination som…” og vælg stedet på din computer, hvor du vil gemme filen.
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Adobe Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Get Adobe Reader

Forbrugerstyrelsen
Amagerfælledvej 56
2300 København S
Tlf.: 3266 9000
E-mail: fs@fs.dk
Websted: www.forbrug.dk

Top |

Denne side er forsiden til publikationen "Markedsføring og prisoplysning".
Version nr. 1.0 af 01-03-2005
© Forbrugerstyrelsen 2005