Forside | | Indhold | | Bund | | <<Forrige | | Næste >> |

Bilag 2. Spørgeskema til forbrugerpanelundersøgelsen

Spørgsmål:

 1. I hvilken grad læser du de reklamer, du ser på internettet? I meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, slet ikke.
 2. I hvilken grad syntes du, at de reklamer, du ser på internettet, er relevante for dig? I meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, slet ikke.
 3. I hvilken grad ville du ønske, at de reklamer der vises, på de hjemmesider du besøger, var mere målrettede dine interesser? I meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, slet ikke.
 4. I hvilken grad tænker du på, at der bliver registeret oplysninger om dig, når du surfer på internettet? (Fx i forbindelse med de hjemmesider du besøger, og de søgninger du foretager blandt andet via Google.) I meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, slet ikke.

De næste spørgsmål handler om en metode til at vise dig målrettede reklamer, der går under betegnelsen adfærdsbaserede reklamer.

Hvis du fx besøger et rejseselskabs hjemmeside og læser om en rejse, så registreres det, at du er interesseret i rejser. Besøger du derefter en hjemmeside om aktiekurser, kan det være, at du ser en reklame fra et rejsebureau. Samtidig registreres det, at du er interesseret i aktier. På den måde prøver reklamebureauerne at målrette reklamerne mod dig, ved at inddele dig i en række kategorier ud fra din adfærd på tværs af forskellige hjemmesider.

 1. I hvilken grad er du bevidst om, at reklamer på internettet kan målrettes mod dig på baggrund af de hjemmesider, du besøger? I meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, slet ikke.
 2. (Hvis der svares; i meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i mindre grad – i spørgsmål. 5.) I hvilken grad har det ændret din adfærd på internettet, at du ved, at din adfærd kan registreres og bruges i reklamesammenhæng? I meget høj grad, I høj grad, i nogen grad, i mindre grad, slet ikke.
 3. Hvad er din holdning til, at reklamer på internettet kan målrettes mod dig på baggrund af de hjemmesider du besøger? Meget positiv, positiv, neutral, negativ, meget negativ.
 4. I hvilken grad ville det ændre din holdning til adfærdsbaserede reklamer, hvis det på hjemmesiderne var tydeligt markeret, hvilke reklamer der var adfærdsbaserede? Meget mere positiv, mere positiv, ingen ændring, mere negativ, meget mere negativ.
 5. I hvilken grad ville det ændre din holdning til adfærdsbaserede reklamer, hvis der blev lavet nogle retningslinjer for, hvordan de registrerede informationer må bruges, samt at det fremgik af hjemmesiderne, at de overholdt disse retningslinjer? Meget mere positiv, mere positiv, ingen ændring, mere negativt, meget mere negativ.

De næste spørgsmål handler om de cookies, der bruges til adfærdsbaseret reklame.

Som før beskrevet kan du modtage adfærdsbaseret reklame, hvis du fx besøger et rejseselskabs hjemmeside og læser om en rejse, hvorefter det registreres, at du er interesseret i rejser. Besøger du derefter en hjemmeside om aktiekurser, kan det være, at du ser en reklame fra et rejsebureau. Samtidig registreres det, at du er interesseret i aktier. På den måde prøver reklamebureauerne at målrette reklamerne mod dig ved, at inddele dig i en række kategorier ud fra din adfærd på tværs af forskellige hjemmesider.

De fleste hjemmesider bruger også en cookie i forbindelse med adfærdsbaseret reklame. En cookie registrerer informationer om din adfærd på den enkelte hjemmeside og gemmes som en lille tekstfil på din harddisk. Nogle cookies slettes automatisk, når du forlader siden, men de cookies der bruges til adfærdsbaseret reklame slettes ikke.

 1. I hvilken grad er du bevidst om, at der bruges cookies i forbindelse med adfærdsbaseret reklame? I meget høj grad, I nogen grad, I mindre grad, Slet ikke, Slet ikke, men vil gerne vide noget om det.

Hvis du ikke vil have adfærdsbaserede reklamer kan du blandt andet selv slette dine cookies eller indstille din internetbrowser, så den automatisk sletter cookies på din computer.

 1. Ved du, hvordan du selv sletter cookies på din computer? - Vælg den mulighed der passer bedst.
  1. Ja, jeg gør det mindst én gang om ugen
  2. Ja, jeg gør det mindst én gang om måneden
  3. Ja, jeg gør det én eller flere gange om året
  4. Ja, men jeg gør det næsten aldrig
  5. Ja, men jeg vælger ikke at gøre det
  6. Nej
  7. Nej, men jeg vil gerne vide det

 2. Ved du, hvordan du indstiller din internetbrowser, så den automatisk sletter dine cookies?
  1. Ja, jeg har gjort det
  2. Ja, jeg agter at gøre det
  3. Ja, men jeg har valgt ikke at gøre det
  4. Nej
  5. Nej, men jeg vil gerne vide det

 3. I hvilken grad vil de oplysninger, du har fået i forbindelse med dette spørgeskema få dig til at ændre din adfærd på internettet? I meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, slet ikke

 4. Hvad er din holdning til en lovgivning om, at hver gang du benytter en ny hjemmeside, der bruger cookies til at målrette reklamer mod dig, så skal du acceptere, om du vil have gemt en cookie på din harddisk, der kan registrere dine interesser eller ej. Oplysninger om dine accepter vil derefter blive gemt i en cookie, men de forsvinder hver gang, du sletter dine cookies. Meget positiv, positiv, neutral, negativ, meget negativ.

Ekstra baggrundsspørgsmål.

Hvor lang tid bruger du i gennemsnit på internettet til daglig? Mere end 5 timer om dagen
Mellem 4-5 timer om dagen
Mellem 3-4 timer omdagen
Mellem 2-3 timer om dagen
Mellem 1-2 timer om dagen
Under 1 time om dagen

Top |

Denne side er bilag 2 til publikationen "Adfærdsbaseret reklame på internettet".
Version nr. 1.0 af 16-02-2011
© Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2010