Forside | | Bund | | <<Forrige | | Næste >> |

Indholdsfortegnelse

1. Resume og hovedkonklusioner

2. Hvad er behavioral targeting?

3. Google og Facebook

4. Cookies

5. Forbrugerpanelundersøgelse

6. Opt-in og opt-out

7. Hvilke regler regulerer området

8. Britisk regulering af behavioral targeting

9. Amerikansk regulering af behavioral targeting

10. Markedet for onlineannoncering

11. Brugen af behavioral targeting i Danmark

Bilag 1. Metode

Bilag 2. Spørgeskema til forbrugerpanelundersøgelsen

Bilag 3. Spørgeskema til analyse af markedet for Behavioral Targeting

Top |

Denne side er indholdsfortegnelsen til publikationen "Adfærdsbaseret reklame på internettet".
Version nr. 1.0 af 16-02-2011
© Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2010