Indhold | | Bund | | Næste >> |

Adfærdsbaseret reklame på internettet

Konkurrence- og forbrugeranalyse 03, 2011

Forbrugere er påvirket af reklamer i blandt andet aviser, dagblade, tv og på internettet. For at reklamerne skal have en større effekt, prøver annoncørerne at målrette reklamerne, så de kun vises for den målgruppe, som reklamen vurderes at være relevant for. På internettet kaldes denne målretningsmetode behavioral targeting, eller på dansk adfærdsbaseret reklame.

De oplysninger, der bruges til behavioral targeting, kan gives eksplicit af forbrugerne på internettet, men kan også indsamles ved at registrere forbrugernes adfærd på nettet, uden at forbrugerne har givet tilladelse til det.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en undersøgelse af adfærdsbaseret reklame i en dansk kontekst. Undersøgelsen afdækker blandt andet omfanget og anvendelsen af behavioral targeting i Danmark, beskriver den gældende lovgivning på området, danske internetvirksomheders kendskab og forventninger til fremtidig anvendelse af denne markedsføringsmetode samt forbrugernes kendskab og holdning til adfærdsbaseret reklame.

Indholdsfortegnelse

1. Resume og hovedkonklusioner
2. Hvad er behavioral targeting?
3. Google og Facebook
4. Cookies
5. Forbrugerpanelundersøgelse
6. Opt-in og opt-out
7. Hvilke regler regulerer området
8. Britisk regulering af behavioral targeting
9. Amerikansk regulering af behavioral targeting
10. Markedet for onlineannoncering
11. Brugen af behavioral targeting i Danmark
Bilag 1. Metode
Bilag 2. Spørgeskema til forbrugerpanelundersøgelsen
Bilag 3. Spørgeskema til analyse af markedet for Behavioral Targeting

Kolofon

Ved download af publikationen i HTML eller PDF, klik med højre museknap på linket og vælg “Gem destination som…” og vælg stedet på din computer, hvor du vil gemme filen.
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Adobe Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Get Adobe Reader

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Amagerfælledvej 56
2300 København S
Tlf.: 3266 9000
E-mail: kfst@kfst.dk
Websted: www.forbrug.dk

Top |

Denne side er forsiden til publikationen "Adfærdsbaseret reklame på internettet".
Version nr. 1.0 af 16-02-2011
© Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2010